Strona główna
Zdrowie
Tutaj jesteś
Zdrowie rak żołądka ile się żyje

Rak żołądka: Co musisz o nim wiedzieć?

Data publikacji 15 czerwca, 2024


Rak żołądka stanowi jedną z najgroźniejszych i najczęściej występujących chorób nowotworowych na świecie. Pomimo postępów w diagnostyce i terapii, wyzwaniem pozostaje wczesne wykrywanie tej choroby, która niejednokrotnie nie daje wyraźnych symptomów we wstępnej fazie rozwoju. Właściwe zrozumienie perspektyw przeżycia w raku żołądka jest kluczowe dla pacjentów i ich bliskich, pozwalając na lepsze przygotowanie się na proces leczenia i radzenie sobie z wyzwaniami, które niesie ze sobą ta dolegliwość.

Statystyki występowania raka żołądka

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rak żołądka jest piątym najczęściej występującym nowotworem na świecie, a zarazem trzecią najczęstszą przyczyną zgonów związanych z chorobami nowotworowymi. Rocznie odnotowuje się ponad milion nowych przypadków tego schorzenia, a około 800 000 osób umiera z powodu raka żołądka.

W Polsce sytuacja jest równie niepokojąca. Nasz kraj należy do regionów o podwyższonym ryzyku zachorowania na tę chorobę w porównaniu z innymi państwami europejskimi. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów, rak żołądka zajmuje piąte miejsce wśród najczęstszych nowotworów złośliwych u mężczyzn i dziesiąte u kobiet. Rocznie notuje się około 6000 nowych przypadków, a liczba zgonów spowodowanych tą chorobą jest porównywalna.

Czynniki ryzyka rozwoju raka żołądka

Podobnie jak w przypadku innych nowotworów, na rozwój raka żołądka wpływają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wśród najistotniejszych czynników ryzyka wymienia się:

 • Zakażenie bakterią Helicobacter pylori: Przewlekła infekcja tą bakterią stanowi jedno z głównych zagrożeń dla zdrowia żołądka. Helicobacter pylori powoduje przewlekłe zapalenie błony śluzowej, które może prowadzić do zmian przedrakowych, a w konsekwencji do rozwoju nowotworu.

 • Czynniki dietetyczne: Nadmierne spożycie soli, peklowanych i wędzonych produktów spożywczych, a także niewystarczająca ilość świeżych owoców i warzyw w diecie zwiększają ryzyko zachorowania na raka żołądka.

 • Palenie tytoniu: Dym tytoniowy zawiera liczne substancje rakotwórcze, które mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka i prowadzić do rozwoju nowotworu.

 • Nadużywanie alkoholu: Regularne spożywanie dużych ilości alkoholu jest czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym raka żołądka.

 • Predyspozycje genetyczne: Istnieją określone mutacje genowe, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka żołądka, szczególnie w młodszym wieku. Przykładem jest mutacja genu CDH1 związana z dziedzicznym rozlanym rakiem żołądka.

Objawy raka żołądka

We wczesnym stadium rozwoju rak żołądka często przebiega bezobjawowo lub powoduje niecharakterystyczne dolegliwości, takie jak:

 • Dyskomfort lub ból w nadbrzuszu

 • Wzdęcia i odbijanie

 • Nudności

 • Uczucie pełności po spożyciu niewielkiej ilości pokarmu

W miarę postępu choroby mogą pojawić się bardziej specyficzne objawy, takie jak:

 • Utrata masy ciała i niedożywienie

 • Wymioty

 • Problemy z przełykaniem (dysfagia)

 • Smoliste stolce wskazujące na krwawienie z przewodu pokarmowego

 • Wyczuwalny guz w nadbrzuszu

Należy pamiętać, że wymienione objawy mogą również występować w przebiegu innych schorzeń, dlatego ważne jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki w przypadku ich wystąpienia.

Diagnostyka raka żołądka

Kluczowym badaniem w diagnostyce raka żołądka jest gastroskopia, która umożliwia bezpośrednią ocenę stanu błony śluzowej żołądka oraz pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Badania obrazowe, takie jak ultrasonografia, tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, służą ocenie zaawansowania choroby i obecności ewentualnych przerzutów.

Wczesne wykrycie raka żołądka znacznie zwiększa szanse na skuteczne leczenie i całkowite wyleczenie. Niestety, w większości przypadków choroba jest diagnozowana w zaawansowanym stadium, co znacznie pogarsza rokowania.

Leczenie raka żołądka

Wybór metody leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby i obecności ewentualnych przerzutów. W przypadku wczesnego raka żołądka, ograniczonego do błony śluzowej lub podśluzowej, możliwe jest endoskopowe usunięcie zmiany podczas gastroskopii.

W pozostałych przypadkach standardowym postępowaniem jest zabieg operacyjny polegający na usunięciu całego żołądka (gastrektomia) lub jego części wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi. Leczenie operacyjne często jest poprzedzone lub uzupełnione chemioterapią i/lub radioterapią w celu zmniejszenia guza i zniszczenia ewentualnych komórek nowotworowych.

W przypadku bardzo zaawansowanego raka żołądka, gdy całkowite usunięcie nowotworu nie jest możliwe, stosuje się leczenie paliatywne mające na celu złagodzenie objawów i poprawę jakości życia pacjenta.

Rokowania w raku żołądka

Perspektywy przeżycia w raku żołądka zależą od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby, obecność przerzutów, a także ogólny stan zdrowia pacjenta i jego odpowiedź na leczenie. Najlepsze rokowania dotyczą przypadków wczesnego raka żołądka, kiedy to około 90% pacjentów przeżywa 5 lat od momentu przeprowadzenia leczenia.

Niestety, w Polsce i innych krajach europejskich, większość przypadków raka żołądka jest diagnozowana w zaawansowanym stadium. W takich sytuacjach 5-letnie przeżycie dotyczy zaledwie 10-15% pacjentów. Jeśli chodzi o chorych, u których możliwe było przeprowadzenie operacji radykalnej (całkowite usunięcie nowotworu), odsetek 5-letnich przeżyć wynosi około 30%.

W przypadkach bardzo zaawansowanego raka żołądka, gdy leczenie operacyjne nie jest możliwe, czas przeżycia jest zróżnicowany i może wynosić od kilku tygodni do kilku lat. Istotną rolę odgrywają tutaj czynniki takie jak biologia nowotworu, wiek pacjenta, jego ogólny stan zdrowia, a także postawa psychiczna i wola walki z chorobą.

Czynniki wpływające na rokowania

Poza stopniem zaawansowania choroby i obecnością przerzutów, na rokowania w raku żołądka wpływają również inne czynniki, takie jak:

 • Typ histologiczny nowotworu: Rak gruczołowy typu jelitowego, który rozwija się na podłożu przewlekłego zapalenia błony śluzowej żołądka, ma lepsze rokowania niż rak gruczołowy typu rozlanego, częściej występujący u młodszych osób.

 • Lokalizacja guza: Nowotwory zlokalizowane w okolicy wpustu żołądka (przełyku) mają gorsze rokowania niż te występujące w innych częściach żołądka.

 • Wiek pacjenta: Młodszy wiek pacjenta wiąże się z lepszymi rokowaniami, co może wynikać z mniejszej liczby chorób współistniejących i lepszej ogólnej kondycji organizmu.

 • Stan ogólny pacjenta: Obecność innych schorzeń, takich jak choroby serca, płuc czy nerek, może utrudniać leczenie i negatywnie wpływać na rokowania.

 • Odpowiedź na leczenie: Pacjenci, u których leczenie przynosi dobre efekty w postaci zmniejszenia się guza lub ustąpienia objawów, mają lepsze perspektywy przeżycia.

Życie po leczeniu raka żołądka

Dla pacjentów, którzy przeszli leczenie raka żołądka, szczególnie ważne jest regularne monitorowanie stanu zdrowia i przestrzeganie zaleceń lekarskich. W przypadku usunięcia całego żołądka lub jego części, konieczna może być suplementacja witaminy B12 i preparatów żelaza, a także dostosowanie diety do nowych warunków.

Pacjenci po leczeniu operacyjnym powinni regularnie zgłaszać się na kontrolne badania obrazowe i endoskopowe w celu monitorowania stanu zdrowia i wczesnego wykrycia ewentualnych nawrotów choroby.

Profilaktyka i zapobieganie rakowi żołądka

Chociaż rak żołądka jest poważną chorobą, istnieją działania, które mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka jej wystąpienia. Wśród najważniejszych zaleca się:

 • Leczenie zakażenia bakterią Helicobacter pylori, które stanowi jeden z głównych czynników ryzyka rozwoju raka żołądka.

 • Prowadzenie zdrowego trybu życia, obejmującego zbilansowaną dietę bogatą w świeże owoce i warzywa, regularne ćwiczenia fizyczne oraz unikanie palenia tytoniu i nadmiernego spożycia alkoholu.

 • Regularne wykonywanie badań profilaktycznych, takich jak gastroskopia, zwłaszcza u osób z grupy podwyższonego ryzyka (np. z obciążonym wywiadem rodzinnym).

 • W przypadku występowania stanów przedrakowych (np. metaplazji jelitowej) lub zmian dysplastycznych w żołądku, ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarskich i regularnych kontroli.

Wsparcie psychologiczne i socjalne

Zmaganie się z chorobą nowotworową, taką jak rak żołądka, jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla samego pacjenta, ale również dla jego bliskich. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego i socjalnego na każdym etapie leczenia.

Psychoonkolodzy i pracownicy socjalni mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, lękiem i stresem związanym z chorobą, a także w uzyskaniu niezbędnej pomocy finansowej i organizacyjnej. Ponadto, udział w grupach wsparcia dla pacjentów onkologicznych może okazać się niezwykle pomocny w procesie akceptacji choroby i wymianie doświadczeń z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji.

Postępy w leczeniu raka żołądka

Pomimo wciąż wysokiej śmiertelności związanej z rakiem żołądka, postępy w dziedzinie onkologii dają nadzieję na coraz skuteczniejsze metody leczenia. Badania naukowe koncentrują się m.in. na opracowywaniu nowych terapii celowanych molekularnie, immunoterapii oraz lepszym zrozumieniu mechanizmów rozwoju choroby na poziomie genetycznym.

Ponadto, coraz większy nacisk kładzie się na profilaktykę i wczesne wykrywanie raka żołądka, co może znacząco poprawić rokowania pacjentów. Regularne badania przesiewowe, zwłaszcza w grupach podwyższonego ryzyka, mogą przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania choroby i zwiększenia szans na skuteczne leczenie.

Podsumowanie

Rak żołądka pozostaje jedną z najgroźniejszych i najczęściej śmiertelnych chorób nowotworowych na świecie. Perspektywy przeżycia pacjentów zależą od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby, obecność przerzutów, typ histologiczny nowotworu, wiek i ogólny stan zdrowia pacjenta, a także odpowiedź na leczenie.

Wczesne wykrycie raka żołądka daje największe szanse na skuteczne leczenie i całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań profilaktycznych, zwłaszcza u osób z grupy podwyższonego ryzyka, oraz reagowanie na wszelkie niepokojące objawy.

Pomimo wyzwań, jakie niesie ze sobą rak żołądka, postępy w dziedzinie onkologii dają nadzieję na coraz skuteczniejsze metody leczenia i lepsze rokowania dla pacjentów. Kluczowe pozostaje jednak zrozumienie istoty choroby, czynników ryzyka i wczesnych objawów, co może przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania i zwiększenia szans na przeżycie.

Treści prezentowane na stronie mają na celu poprawę komunikacji między Użytkownikiem a jego lekarzem i nie powinny zastępować tej relacji. Nasza strona służy jedynie celom informacyjno-edukacyjnym. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie zawartych tu informacji, zwłaszcza w dziedzinie medycyny lub innych dziedzin specjalistycznych, konieczna jest obowiązkowa konsultacja z lekarzem.

Redakcja taknaturze.pl

Pasjonatka natury i zdrowego stylu życia. W swoich tekstach łączę naukę z codziennością, dążąc do tego, aby ekologia stała się dla Ciebie nie tylko modą, ale prawdziwym wyborem.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?