Strona główna
Zdrowie
Tutaj jesteś
Zdrowie rak skóry jak wygląda

Rak skóry: Co musisz wiedzieć o tej chorobie?

Data publikacji 16 czerwca, 2024


Nowotwory skóry należą do najczęściej występujących chorób onkologicznych na świecie. Regularne badania i świadoma profilaktyka odgrywają kluczową rolę w wczesnym wykryciu niepokojących zmian i zwiększają szanse na skuteczne leczenie. W tym wszechstronnym przewodniku przybliżymy objawy, rodzaje i metody diagnostyki nowotworów skóry, a także przedstawimy skuteczne sposoby zapobiegania ich rozwojowi.

Czym są nowotwory skóry?

Nowotwory skóry to grupa chorób nowotworowych, które rozwijają się w obrębie naskórka, skóry właściwej lub tkanki podskórnej. Mogą one przybierać różne formy i stopnie złośliwości, od łagodnych zmian poprzez nowotwory o ograniczonej zdolności do inwazji, aż po agresywne guzy złośliwe, takie jak czerniak.

Najczęstsze typy nowotworów skóry

Wśród najczęściej występujących nowotworów skóry wyróżniamy:

 1. Rak podstawnokomórkowy (Basalioma) – Stanowi około 80% wszystkich przypadków raka skóry. Rozwija się powoli i rzadko daje przerzuty odległe, jednak może wykazywać agresywne właściwości miejscowe, niszcząc okoliczne tkanki.

 2. Rak kolczystokomórkowy (Płaskonabłonkowy) – Odpowiada za około 15-20% przypadków raka skóry. Charakteryzuje się szybszym wzrostem i większą skłonnością do tworzenia przerzutów w porównaniu z rakiem podstawnokomórkowym.

 3. Czerniak (Melanoma Maligna) – Najbardziej złośliwy nowotwór skóry, wywodzący się z komórek barwnikowych (melanocytów). Stanowi około 2% wszystkich nowotworów skóry, ale jest odpowiedzialny za większość zgonów związanych z tą chorobą.

 4. Rak z komórek merkla – Rzadki, ale agresywny nowotwór skóry, wywodzący się z komórek Merkla, które są częścią układu nerwowego obwodowego.

Objawy nowotworów skóry: Na jakie zmiany zwracać uwagę?

Wczesne rozpoznanie nowotworów skóry zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Dlatego ważne jest, aby regularnie obserwować swoją skórę i zwracać uwagę na wszelkie niepokojące zmiany. Oto najczęstsze objawy, które powinny wzbudzić Twoją czujność:

 • Nowe znamiona lub pieprzyki: Pojawienie się nowych zmian barwnikowych, zwłaszcza jeśli różnią się kolorem, kształtem lub wielkością od istniejących już znamion.

 • Zmiany w istniejących znamionach: Powiększanie się, zmiany kształtu, koloru lub powierzchni znamion, a także pojawianie się owrzodzeń, krwawienia lub swędzenia.

 • Guzki lub brodawki: Występowanie nowych, twardych lub błyszczących guzków lub brodawek na skórze, zwłaszcza jeśli rosną lub krwawią.

 • Owrzodzenia lub strupy: Rany lub owrzodzenia, które nie goją się przez dłuższy czas lub są pokryte strupami.

 • Zaczerwienienia lub łuszczące się zmiany: Pojawianie się nowych, trwałych zaczerwienień lub łuszczących się zmian na skórze.

Pamiętaj, że nie wszystkie niepokojące zmiany są automatycznie oznaką nowotworu skóry, ale warto je skonsultować z lekarzem w celu wykluczenia lub potwierdzenia choroby.

Czynniki ryzyka i profilaktyka nowotworów skóry

Istnieje wiele czynników, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów skóry. Wśród najważniejszych wymienić należy:

 • Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe (UV): Nadmierne opalanie się, korzystanie z solariów lub częste oparzenia słoneczne, zwłaszcza w dzieciństwie, znacząco podnoszą ryzyko zachorowania.

 • Jasna karnacja i liczne znamiona: Osoby o jasnej karnacji, rudych lub blond włosach, niebieskich oczach oraz z dużą liczbą znamion barwnikowych są bardziej narażone.

 • Historia chorób skóry lub nowotworów: Przebyte choroby skóry, takie jak rogowacenie słoneczne, lub występowanie nowotworów skóry w rodzinie zwiększają ryzyko.

 • Obniżona odporność: Choroby autoimmunologiczne, przeszczepy narządów lub zakażenie wirusem HIV mogą osłabiać układ odpornościowy i sprzyjać rozwojowi nowotworów.

 • Ekspozycja na substancje rakotwórcze: Narażenie na arszenik, substancje smolistte lub niektóre rodzaje promieniowania jonizującego może prowadzić do rozwoju nowotworów skóry.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania, należy stosować odpowiednią profilaktykę, która obejmuje:

 • Unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce: Szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia (11:00-16:00) oraz stosowanie kremów z filtrami UV.

 • Regularne samobadanie skóry: Comiesięczne oglądanie całego ciała w poszukiwaniu niepokojących zmian.

 • Regularne wizyty u dermatologa: Coroczne badania kontrolne u specjalisty w celu oceny znamion i zmian skórnych.

 • Zdrowy styl życia: Zbilansowana dieta bogata w warzywa, owoce i nabiał, a także unikanie palenia tytoniu.

Przestrzegając tych zasad, możesz znacząco obniżyć ryzyko zachorowania na nowotwory skóry i zwiększyć szanse na wczesne wykrycie ewentualnych zmian chorobowych.

Diagnostyka nowotworów skóry: Metody i procedury

W przypadku podejrzenia nowotworu skóry, lekarz przeprowadzi szereg badań diagnostycznych w celu potwierdzenia lub wykluczenia choroby. Oto najczęściej stosowane metody:

Badanie przedmiotowe i dermoskopia

Pierwszym etapem jest dokładne obejrzenie skóry całego ciała w dobrym oświetleniu, z uwzględnieniem miejsc trudno dostępnych. Lekarz zwróci uwagę na wszelkie niepokojące zmiany, takie jak nowe znamiona, guzki, owrzodzenia lub zaczerwienienia.

Następnie może zostać przeprowadzona dermoskopia, czyli badanie z wykorzystaniem dermatoskopu – urządzenia optycznego łączącego lupę z oświetleniem. Umożliwia ono dokładną ocenę charakteru zmian skórnych i pomaga odróżnić zmiany łagodne od podejrzanych o nowotwór.

Biopsja i badanie histopatologiczne

W przypadku podejrzenia nowotworu, lekarz może zdecydować o pobraniu wycinka zmiany (biopsji) w celu przeprowadzenia badania histopatologicznego. Jest to jedyna pewna metoda zdiagnozowania raka skóry.

Podczas badania histopatologicznego patolog ocenia próbkę tkanki pod mikroskopem, określając typ nowotworu, stopień zaawansowania oraz inne istotne czynniki, takie jak głębokość naciekania czy status marginesów chirurgicznych.

Badania obrazowe i dodatkowe

W niektórych przypadkach, zwłaszcza w celu oceny stopnia zaawansowania choroby, mogą być wykonywane dodatkowe badania, takie jak:

 • Badania krwi: Morfologia, próby wątrobowe, markery nowotworowe.

 • Badania obrazowe: Rentgen klatki piersiowej, ultrasonografia (USG), tomografia komputerowa (TK) lub rezonans magnetyczny (MRI) w celu wykrycia ewentualnych przerzutów.

 • Biopsja węzła wartowniczego: Procedura polegająca na usunięciu i zbadaniu pierwszego węzła chłonnego, do którego mógłby się rozprzestrzenić nowotwór.

Dobór odpowiednich badań zależy od typu nowotworu, jego lokalizacji oraz stopnia zaawansowania.

Leczenie nowotworów skóry

Po postawieniu diagnozy, lekarz określi odpowiednią strategię leczenia, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak typ nowotworu, stopień zaawansowania, wiek pacjenta oraz jego ogólny stan zdrowia. Oto najczęściej stosowane metody leczenia nowotworów skóry:

Leczenie chirurgiczne

W przypadku większości nowotworów skóry, leczeniem z wyboru jest zabieg chirurgiczny polegający na radykalnym wycięciu zmiany wraz z marginesem zdrowych tkanek. Może to obejmować:

 • Wycięcie chirurgiczne: Usunięcie guza z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych.

 • Chirurgia mikrograficzna wg Mohsa: Specjalna technika polegająca na stopniowym, kontrolowanym usuwaniu tkanek aż do uzyskania czystych marginesów.

 • Limfadenektomia: Usunięcie regionalnych węzłów chłonnych w przypadku przerzutów.

Leczenie niechirurgiczne

W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy nowotworach o niskim ryzyku nawrotu lub u pacjentów z przeciwwskazaniami do operacji, mogą być zastosowane alternatywne metody leczenia, takie jak:

 • Krioterapia: Niszczenie tkanek nowotworowych za pomocą ekstremalnie niskich temperatur.

 • Laseroterapia: Wykorzystanie wiązki laserowej do usuwania zmian skórnych.

 • Terapia fotodynamiczna: Połączenie działania światła i substancji fotouczulającej w celu zniszczenia komórek nowotworowych.

 • Radioterapia: Napromieniowanie obszaru objętego nowotworem w celu zniszczenia komórek rakowych.

Leczenie systemowe

W zaawansowanych stadiach choroby lub w przypadku przerzutów, może być konieczne zastosowanie leczenia systemowego, takiego jak:

 • Chemioterapia: Podawanie leków cytotoksycznych w celu zahamowania wzrostu i niszczenia komórek nowotworowych.

 • Leczenie celowane molekularnie: Wykorzystanie leków ukierunkowanych na specyficzne cele molekularne w komórkach nowotworowych.

 • Immunoterapia: Stymulowanie układu odpornościowego organizmu do walki z nowotworem.

Wybór odpowiedniej metody leczenia zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta i powinien być ustalony przez doświadczony zespół specjalistów.

Rokowania i dalsze postępowanie

Rokowania w przypadku nowotworów skóry są ściśle związane z typem nowotworu, stopniem zaawansowania oraz wczesnym wykryciem choroby. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i wdrożone leczenie, tym większe są szanse na całkowite wyleczenie.

Po zakończeniu terapii pacjenci będą regularnie monitorowani w celu wykrycia ewentualnych nawrotów lub nowych zmian nowotworowych. Zaleca się również przestrzeganie zdrowego stylu życia, w tym unikanie nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV, regularne samobadanie skóry oraz wizyty kontrolne u dermatologa.

Wsparcie i opieka dla pacjentów z nowotworami skóry

Zmaganie się z chorobą nowotworową może być ogromnym wyzwaniem nie tylko fizycznym, ale również emocjonalnym i psychicznym. Dlatego ważne jest, aby pacjenci mieli dostęp do kompleksowej opieki i wsparcia na każdym etapie swojej podróży.

Wiele organizacji i stowarzyszeń oferuje pomoc pacjentom z nowotworami skóry, obejmującą:

 • Porady i informacje: Dostarczanie rzetelnych informacji na temat choroby, leczenia oraz skutecznej profilaktyki.

 • Grupy wsparcia: Umożliwienie pacjentom i ich bliskim dzielenia się doświadczeniami i wzajemnego wspierania się.

 • Pomoc psychologiczna: Zapewnienie profesjonalnej opieki psychologicznej w celu radzenia sobie ze stresem i lękiem związanym z chorobą.

 • Usługi asystenckie: Oferowanie pomocy w codziennych czynnościach, takich jak transport medyczny, opieka pielęgniarska czy rehabilitacja.

Korzystanie z takich form wsparcia może znacząco poprawić jakość życia pacjentów i ich bliskich, a także zwiększyć szanse na pomyślne przejście przez proces leczenia.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie

Choć nowotwory skóry są poważnym zagrożeniem dla zdrowia, wiele z nich można skutecznie leczyć, jeśli zostaną wykryte we wczesnym stadium. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad profilaktyki i regularnego samobadania skóry.

Pamiętaj, aby:

 • Unikać nadmiernej ekspozycji na słońce: Szczególnie w godzinach największego nasłonecznienia (11:00-16:00) oraz stosować kremy z filtrami UV.

 • Regularnie oglądać swoją skórę: Comiesięczne badanie całego ciała w poszuk Ważne jest kontynuowanie tej części:

iwaniu niepokojących zmian skórnych.

 • Zgłaszać się na regularne badania kontrolne: Coroczne wizyty u dermatologa pozwalają na wczesne wykrycie ewentualnych nowotworów.

 • Prowadzić zdrowy styl życia: Zbilansowana dieta, aktywność fizyczna i unikanie palenia tytoniu mogą obniżyć ryzyko zachorowania.

Wczesne wykrycie i leczenie nowotworów skóry daje najlepsze rokowania. Dlatego tak ważne jest zachowanie czujności i regularne badania profilaktyczne. Pamiętaj, że Twoja skóra jest bezcennym skarbem, który należy odpowiednio chronić i pielęgnować.

Innowacyjne metody diagnostyki i leczenia

Wraz z postępem medycyny i rozwojem nowych technologii, pojawiają się coraz bardziej zaawansowane metody diagnostyki i leczenia nowotworów skóry. Oto niektóre z nich:

Diagnostyka genetyczna

Badania genetyczne mogą pomóc zidentyfikować mutacje związane ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów skóry, takich jak mutacje genów CDKN2A czy CDK4. Umożliwia to wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych u osób z grupy wysokiego ryzyka.

Obrazowanie molekularne

Techniki obrazowania molekularnego, takie jak pozytronowa tomografia emisyjna (PET) czy tomografia komputerowa z emisją pojedynczych fotonów (SPECT), pozwalają na dokładniejszą ocenę metabolizmu i aktywności nowotworów, co może ułatwić wczesne wykrycie i monitorowanie choroby.

Leczenie celowane

Postęp w badaniach nad molekularnymi mechanizmami rozwoju nowotworów skóry umożliwił opracowanie leków celowanych, które atakują specyficzne cele molekularne w komórkach nowotworowych. Przykładami są inhibitory kinaz, takie jak wemurafenib czy dabrafenib, które hamują szlaki sygnalizacyjne odpowiedzialne za proliferację komórek nowotworowych.

Immunoterapia

Immunoterapia, polegająca na stymulowaniu układu odpornościowego organizmu do zwalczania nowotworów, staje się coraz bardziej obiecującą opcją leczenia, zwłaszcza w zaawansowanych stadiach choroby. Przykładem są inhibitory punktów kontrolnych, takie jak pembrolizumab czy niwolumab, które odblokują działanie układu odpornościowego przeciwko komórkom nowotworowym.

Te innowacyjne metody diagnostyki i leczenia otwierają nowe możliwości w walce z nowotworami skóry, oferując bardziej spersonalizowane i skuteczne podejście terapeutyczne.

Holistyczne podejście do pacjenta

Skuteczne leczenie nowotworów skóry wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje nie tylko terapię medyczną, ale również wsparcie emocjonalne, psychologiczne i społeczne. Kompleksowa opieka ma na celu poprawę jakości życia pacjentów oraz ich bliskich, a także zwiększenie szans na pomyślne przejście przez proces leczenia.

Oto niektóre elementy holistycznego podejścia:

Edukacja i doradztwo

Zapewnienie pacjentom i ich rodzinom rzetelnej wiedzy na temat choroby, opcji leczenia oraz skutków ubocznych terapii jest kluczowe dla budowania zrozumienia i zaangażowania w proces leczenia. Doradztwo obejmuje również porady dotyczące zdrowego stylu życia, odżywiania oraz radzenia sobie ze stresem.

Wsparcie emocjonalne i psychologiczne

Zmaganie się z chorobą nowotworową może być ogromnym obciążeniem psychicznym dla pacjentów i ich bliskich. Dlatego ważne jest zapewnienie profesjonalnego wsparcia psychologicznego, poradnictwa oraz dostępu do grup wsparcia, które umożliwiają dzielenie się doświadczeniami i emocjami.

Opieka kompleksowa

Oprócz terapii medycznej, pacjenci mogą wymagać dodatkowej opieki, takiej jak fizjoterapia, rehabilitacja, pomoc w codziennych czynnościach czy opieka paliatywna. Holistyczne podejście zapewnia dostęp do specjalistów z różnych dziedzin, oferujących kompleksową opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Współpraca interdyscyplinarna

Skuteczne leczenie wymaga ścisłej współpracy zespołu specjalistów z różnych dziedzin, takich jak onkolodzy, chirurdzy, radioterapeuci, pielęgniarki, psycholodzy oraz pracownicy socjalni. Takie podejście interdyscyplinarne pozwala na skoordynowaną opiekę i dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Holistyczne podejście do leczenia nowotworów skóry stanowi integralną część nowoczesnej opieki onkologicznej, zapewniając pacjentom kompleksowe wsparcie w każdym aspekcie ich podróży z chorobą.

Pamiętaj, że wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie nowotworów skóry dają najlepsze szanse na pełne wyleczenie. Zachowaj czujność, regularnie badaj swoją skórę i nie bagatelizuj niepokojących zmian. Twoje zdrowie i życie są bezcenne.

Treści prezentowane na stronie mają na celu poprawę komunikacji między Użytkownikiem a jego lekarzem i nie powinny zastępować tej relacji. Nasza strona służy jedynie celom informacyjno-edukacyjnym. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie zawartych tu informacji, zwłaszcza w dziedzinie medycyny lub innych dziedzin specjalistycznych, konieczna jest obowiązkowa konsultacja z lekarzem.

Redakcja taknaturze.pl

Pasjonatka natury i zdrowego stylu życia. W swoich tekstach łączę naukę z codziennością, dążąc do tego, aby ekologia stała się dla Ciebie nie tylko modą, ale prawdziwym wyborem.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?