Strona główna
Zdrowie
Tutaj jesteś
Zdrowie jak szybko rozwija się rak prostaty

Jak szybko postępuje rak prostaty?

Data publikacji 15 czerwca, 2024


Nowotwór gruczołu krokowego, znany powszechnie jako rak prostaty, stanowi jedną z najczęstszych chorób nowotworowych występujących u mężczyzn. Chociaż zwykle postępuje powoli, wczesne rozpoznanie i właściwa terapia są kluczowe dla zwiększenia szans na całkowite wyleczenie. W tym artykule dostarczamy wyczerpujących informacji na temat tempa rozwoju raka prostaty, jego objawów, czynników ryzyka oraz metod diagnostyki i leczenia tej podstępnej choroby.

Czym jest rak prostaty?

Rak prostaty to nowotwór złośliwy powstający w obrębie gruczołu krokowego, który znajduje się w miednicy mniejszej, poniżej pęcherza moczowego. Gruczoł krokowy, nazywany również prostatą, pełni ważną rolę w układzie rozrodczym mężczyzny, produkując płyn nasienia niezbędny do transportu plemników.

Większość przypadków raka prostaty to gruczolakoraki, które rozwijają się z komórek nabłonka gruczołowego. Pomimo powolnego tempa rozwoju, nieuchronnie prowadzą one do niekontrolowanego namnażania się komórek nowotworowych i tworzenia guza w obrębie stercza.

Jak szybko rozwija się rak prostaty?

Tempo wzrostu nowotworu gruczołu krokowego różni się w zależności od stopnia zaawansowania choroby oraz indywidualnych cech pacjenta. Niemniej jednak, rak prostaty uznawany jest za nowotwór o relatywnie powolnym przebiegu, w porównaniu do innych nowotworów złośliwych.

Według szacunków, od momentu pojawienia się pierwszych zmian nowotworowych w obrębie gruczołu krokowego do powstania guza o objętości 1 ml upływa średnio około 10 lat. Następnie okres podwojenia objętości guza szacuje się na kolejne 4 lata.

Warto jednak pamiętać, że są to jedynie przybliżone wartości uśrednione, a rzeczywisty czas rozwoju nowotworu może się znacząco różnić u poszczególnych pacjentów. Niektóre przypadki raka prostaty mogą postępować zdecydowanie szybciej, podczas gdy inne będą charakteryzować się niezwykle powolnym tempem wzrostu.

Objawy raka prostaty

W początkowym stadium rozwoju nowotworu gruczołu krokowego objawy często nie występują lub są mało specyficzne. Wynika to z faktu, że gruczolakoraki zazwyczaj rozwijają się w tylnej części strefy obwodowej prostaty, nie powodując widocznych objawów klinicznych.

Wraz z postępem choroby i powiększaniem się guza nowotworowego, mogą pojawić się następujące symptomy:

 • Trudności w oddawaniu moczu

 • Częstomocz

 • Przerywany, słaby strumień moczu

 • Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego

 • Krwiomocz (krew w moczu)

 • Zakażenia dróg moczowych

 • Obrzęki kończyn dolnych (w przypadku przerzutów do węzłów chłonnych)

 • Dolegliwości bólowe (w przypadku przerzutów do kości)

Należy jednak pamiętać, że te objawy mogą również towarzyszyć innym schorzeniom układu moczowego, takim jak łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH). Dlatego ważne jest, aby w przypadku ich wystąpienia niezwłocznie skonsultować się z lekarzem i poddać się odpowiednim badaniom diagnostycznym.

Czynniki ryzyka rozwoju raka prostaty

Chociaż przyczyny powstawania raka prostaty nie są w pełni poznane, zidentyfikowano kilka czynników zwiększających ryzyko zachorowania na tę chorobę. Należą do nich:

Wiek

Ryzyko zachorowania na raka prostaty wzrasta wraz z wiekiem. Większość przypadków tej choroby diagnozowana jest u mężczyzn po 65. roku życia.

Predyspozycje genetyczne

Mężczyźni, u których krewni pierwszego stopnia (ojciec, brat lub syn) chorowali na raka prostaty, są narażeni na wyższe ryzyko rozwoju tej choroby.

Rasa

Wyższe wskaźniki zachorowalności na raka prostaty odnotowywane są wśród mężczyzn rasy czarnej w porównaniu do rasy białej.

Dieta

Dieta bogata w czerwone mięso, tłuszcze nasycone oraz produkty wysoko przetworzone może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworu gruczołu krokowego.

Otyłość

Nadmierna masa ciała, a zwłaszcza otyłość, wiąże się z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka prostaty.

Siedzący tryb życia

Brak regularnej aktywności fizycznej może sprzyjać rozwojowi nowotworu gruczołu krokowego.

Warto podkreślić, że wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych czynników ryzyka nie oznacza automatycznie zachorowania na raka prostaty. Niemniej jednak, ich obecność powinna skłonić mężczyzn do regularnych badań profilaktycznych i monitorowania stanu zdrowia.

Diagnostyka raka prostaty

Wczesne wykrycie raka prostaty znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie i całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważna jest regularna diagnostyka, zwłaszcza u mężczyzn z grupy podwyższonego ryzyka.

Badanie poziomu PSA

Jednym z podstawowych badań służących do wykrywania raka prostaty jest oznaczenie stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) we krwi. PSA jest białkiem wytwarzanym przez komórki gruczołowe prostaty. Jego podwyższone stężenie może wskazywać na obecność nowotworu, ale również na inne schorzenia, takie jak łagodny rozrost gruczołu krokowego czy stan zapalny.

Wartości referencyjne stężenia PSA różnią się w zależności od wieku:

 • Do 49 lat: ≤ 2,5 ng/ml

 • 50-59 lat: ≤ 3,5 ng/ml

 • 60-69 lat: ≤ 4,5 ng/ml

 • Powyżej 70 lat: ≤ 6,5 ng/ml

Należy jednak pamiętać, że podwyższone stężenie PSA nie jest równoznaczne z rozpoznaniem raka prostaty. Konieczne jest wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Badanie przez odbytnicę (DRE)

Badanie przez odbytnicę (DRE, z ang. Digital Rectal Examination) polega na manualnym zbadaniu gruczołu krokowego przez lekarza. Umożliwia ono ocenę wielkości, kształtu i konsystencji prostaty, a także wykrycie ewentualnych nieprawidłowości sugerujących obecność nowotworu.

Biopsja gruczołu krokowego

Ostateczne rozpoznanie raka prostaty opiera się na badaniu histopatologicznym materiału pobranego podczas biopsji gruczołu krokowego. Zabieg ten wykonywany jest najczęściej drogą przezodbytniczą, pod kontrolą ultrasonografii (TRUS).

Coraz większą popularność zyskuje również biopsja fuzyjna, która łączy obrazy uzyskane z rezonansu magnetycznego i ultrasonografii, zwiększając precyzję pobrania materiału do badania.

Badania obrazowe

W przypadku podejrzenia raka prostaty lub konieczności oceny stopnia zaawansowania choroby, lekarze mogą zlecić dodatkowe badania obrazowe, takie jak:

 • Rezonans magnetyczny (MRI)

 • Tomografia komputerowa (TK)

 • Scyntygrafia kości

 • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)

Badania te umożliwiają ocenę wielkości i zaawansowania guza nowotworowego oraz wykrycie ewentualnych przerzutów do innych narządów lub tkanek.

Leczenie raka prostaty

Wybór optymalnej metody leczenia raka prostaty zależy od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby, charakterystyka patomorfologiczna guza, wiek pacjenta oraz jego ogólny stan zdrowia.

Aktywna obserwacja

W przypadku nowotworów o niskim ryzyku, gdy rak prostaty nie daje objawów klinicznych i charakteryzuje się powolnym tempem wzrostu, lekarz może zalecić strategię tzw. aktywnej obserwacji. Polega ona na regularnym monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta i podjęciu leczenia dopiero w momencie progresji choroby.

Leczenie chirurgiczne

Radykalna prostatektomia, czyli chirurgiczne usunięcie gruczołu krokowego, jest jedną z podstawowych metod leczenia raka prostaty ograniczonego do narządu. Zabieg ten może być wykonywany metodą otwartą, laparoskopową lub z wykorzystaniem robota chirurgicznego.

Technika robotyczna, znana jako prostatektomia robotyczna, umożliwia precyzyjne i małoinwazyjne usunięcie tkanek nowotworowych, minimalizując ryzyko powikłań i skracając czas rekonwalescencji.

Radioterapia

Leczenie napromienianiem (teleradioterapia lub brachyterapia) stosowane jest u pacjentów z rakiem prostaty o zaawansowaniu cT1-T3 N0 M0 oraz w wybranych przypadkach z przerzutami do okolicznych węzłów chłonnych.

Nowoczesne techniki radioterapii, takie jak napromienianie z wykorzystaniem robota CyberKnife, umożliwiają precyzyjne napromienianie zmian nowotworowych, oszczędzając zdrowe tkanki.

Hormonoterapia

Terapia hormonalna, polegająca na blokowaniu działania męskich hormonów płciowych (androgenów), jest metodą leczenia zachowawczego stosowaną u pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty, niekwalifikujących się do leczenia radykalnego.

Leczenie skojarzone

W przypadkach bardziej zaawansowanych lub opornych na standardowe metody leczenia, lekarze mogą zastosować terapię skojarzoną, łączącą różne metody, takie jak chirurgia, radioterapia, hormonoterapia, chemioterapia lub leczenie ukierunkowane molekularnie.

Rokowania w raku prostaty

Rokowania w raku prostaty zależą od wielu czynników, takich jak stopień zaawansowania choroby, skuteczność zastosowanego leczenia, wiek pacjenta oraz jego ogólny stan zdrowia.

Czynniki rokownicze

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na rokowania w raku prostaty są:

 • Stopień zaawansowania nowotworu (stadium choroby)

 • Wskaźnik Gleasona (ocena stopnia złośliwości guza)

 • Stężenie PSA we krwi

 • Obecność lub brak przerzutów

Im wcześniejsze stadium choroby, niższy wskaźnik Gleasona i stężenie PSA oraz brak przerzutów, tym lepsze rokowania co do przeżycia pacjenta.

Statystyki przeżywalności

Według danych, odsetek 5-letnich przeżyć pacjentów z rakiem prostaty w Polsce wynosi około 67%, natomiast w krajach Unii Europejskiej sięga 83%.

Warto jednak pamiętać, że statystyki te mają charakter ogólny i nie odzwierciedlają indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Rokowania powinny być oceniane przez lekarza na podstawie kompleksowej analizy wszystkich czynników ryzyka i charakterystyki choroby.

Profilaktyka raka prostaty

Chociaż nie istnieją metody, które w 100% zapobiegałyby rozwojowi raka prostaty, istnieją pewne zalecenia, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania na tę chorobę:

 • Regularne badania przesiewowe (oznaczanie poziomu PSA, badanie przez odbytnicę) u mężczyzn po 50. roku życia lub należących do grup podwyższonego ryzyka.

 • Zdrowa, zbilansowana dieta bogata w owoce, warzywa, pełne ziarna oraz chude źródła białka.

 • Regularna aktywność fizyczna i utrzymanie prawidłowej masy ciała.

 • Ograniczenie spożycia czerwonego mięsa, tłuszczów nasyconych i produktów wysoko przetworzonych.

 • Rezygnacja z palenia tytoniu.

Wczesne wykrycie raka prostaty, dzięki regularnym badaniom profilaktycznym, daje szansę na skuteczne leczenie i całkowite wyleczenie. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości mężczyzn na temat znaczenia profilaktyki tej choroby.

Podsumowanie

Rak prostaty, chociaż postępuje powoli, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mężczyzn. Kluczową rolę w skutecznym leczeniu tej choroby odgrywa wczesne rozpoznanie, dlatego regularna diagnostyka, zwłaszcza u mężczyzn z grupy podwyższonego ryzyka, jest niezbędna.

Treści prezentowane na stronie mają na celu poprawę komunikacji między Użytkownikiem a jego lekarzem i nie powinny zastępować tej relacji. Nasza strona służy jedynie celom informacyjno-edukacyjnym. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie zawartych tu informacji, zwłaszcza w dziedzinie medycyny lub innych dziedzin specjalistycznych, konieczna jest obowiązkowa konsultacja z lekarzem.

Redakcja taknaturze.pl

Pasjonatka natury i zdrowego stylu życia. W swoich tekstach łączę naukę z codziennością, dążąc do tego, aby ekologia stała się dla Ciebie nie tylko modą, ale prawdziwym wyborem.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?